Polymyxin-NH پلی میکسین ان اچ (اتوسپورین)

Polymyxin-NH پلی میکسین ان اچ (اتوسپورین)

Polymyxin-NH پلی میکسین ان اچ (اتوسپورین) 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Polymyxin-NH پلی میکسین ان اچ (اتوسپورین)

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

عفونتهای باکتریایی و التهاب گوش خارجی.
بزرگسالان وکودکان: ۴-۳ بار در روز هر بار سه قطره در داخل گوش چکانده می‌شود.

مکانیسم اثر:

موارد منع مصرف و احتیاط

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط به هر یک از اجزای این فرآورده، سوراخ بودن پرده گوش، عفونتهای ویروسی، قارچی و سلی درمان نشده.
گاهی ممکن است حساسیت مفرط تأخیری به کورتیکواستروئیدها بروز کند.
درمان با این دارو (مانند تمام فرآورده‌های موضعی حاوی استروئیدها و آنتی بیوتیکها) در صورت عدم بهبود، نباید از هفت روز تجاوز کند، زیرا مصرف طولانی مدت دارو ممکن است به گسترش نهفته عفونت ناشی از اثرات پوشاننده استروئیدها منجر شود.
مصرف طولانی مدت دارو ممکن است به بروز حساسیت پوستی و ایجاد ارگانیسم های مقاوم منجر شود.
از مصرف طولانی مدت و مداوم استروئیدهای موضعی در نوزادان خودداری شود، ‌زیرا ممکن است کاهش فعالیت غده فوق کلیوی بروز کند.
از مصرف طولانی مدت و سر خود دارو باید خودداری نمود، زیرا ممکن است به کری جزئی یا کامل برگشت ناپذیر، بخصوص در بیماران سالخورده و در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه، منجر شود.
مصرف این دارو بلافاصله قبل و بعد از جراحی توصیه نمی‌شود، از آنجا که این دارو موجب تشدید اثر داروهای شل کننده عضلات اسکلتی می‌شود، ممکن است موجب کاهش فعالیت و ایست تنفسی شود.

فارماکوکینتیک:

عوارض جانبی

موضعی: ‌ واکنشهای آلرژیک (بثورات پوستی) .

نکات قابل توصیه به بیمار
هنگام مصرف دارو می‌توان یک تکه گاز استریل را درون مجرای گوش خارجی قرار داد و آن را با دارو اشباع کرد. این گاز استریل را می‌توان تا ۴۸-۲۴ ساعت در موضع باقی گذاشت.
مجرای گوش خارجی را قبل از مصرف دارو به خوبی تمیز و خشک کنید، ‌ولی از مصرف صابون خودداری کنید، زیرا ممکن است موجب غیر فعال شدن نئومایسین موجود در فرآورده شود.
دوره درمان را کامل کنید.

مصرف در شیردهی: ترشح این دارو در شیر مشخص نیست.

اشکال دارویی:
Drop: (Polymyxin B sulfate 10,000 U + Neomycin Sulfate 5 mg + Hydrocortisone 10 mg) /1 ml

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: آنتی بیوتیک‌ ـ کورتیکواستروئید.

طبقه‌بندی درمانی: آنتی بیوتیک، ضد التهاب (گوشی) .

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
رده C

نام‌های تجاری: Otosporin

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط