Pneumococcal Polyvalent Vaccine واکسن چند بنیانی پنومو

Pneumococcal Polyvalent Vaccine واکسن چند بنیانی پنومو

Pneumococcal Polyvalent Vaccine واکسن چند بنیانی پنومو 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Pneumococcal Polyvalent Vaccine واکسن چند بنیانی پنومو

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

این فرآورده برای ایجاد ایمنی فعال بر علیه پنومونی و باکتریمی پنوموککی ناشی از انواع مختلف Streptococcus Pneumoniae موجود در واکسن مصرف می شود.
این واکسن برای افرادی که در معرض خطر ابتلای به بیماریهای پنوموککی هستند یا بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن و بدخیم و افراد با سن بیش از ۶۵ سال و در بیماران دارای نارسایی کبدی ،کلیوی ،ریوی و قلبی توصیه می شود. بیماران فاقد طحال فعال و افراد مبتلا به عفونت HIV (با یا بدون علایم بالینی) و بیماران دارای سیستم ایمنی ضعیف که مستعد ابتلای به پنومونی هستند،نیز واکسینه می شوند. واکسیناسون مجدد بعد از ۳ سال فقط برای کلیه افراد فوق توصیه می شود در صورتی که هنوز احتمال ابتلای آنها به بیماریهای پنوموککی بسیار بالا باشد.

موارد منع مصرف و احتیاط:
این فرآورده در موارد حساسیت به هر یک از اجزا واکسن ،سابقه قبلی واکسیناسیون با هر نوع واکسن پلی والان پنوموککی ،بیماران تحت درمان با داروهای کاهنده سیستم ایمنی ،عفونتهای حاد ریوی و سایر عفونتهای فعال (مگراینکه عدم تزریق واکسن عواقب وخیم تری را به دنبال داشته باشد) نباید مصرف شود.

عوارض جانبی:
۱- بدلیل سطح بالای پادتن پنوموککی و احتمال افزایش واکنش نسبت به واکسن ،از تزریق واکسن به بیماران مبتلا یه عفونتهای پنوموککی و افراد دارای سابقه پنومونی پنوموککی اجتناب شود.
۲- از آنجا که واکنشهای آرتوس و سیستمیک با تزریق نوبت دوم این واکسن مشاهده شده است و نیز نوبت یادآوری باعث افزایش سطح پادتن ها نمی گردد، از واکسیناسون مجدد وتزریق نوبت یادآوری باید خودداری کرد.
۳- در افرادی که تحت درمان پیشگیری از عفونت پنوموککی می باشند،درمان پروفیلاکسی با آنتی بیوتیک بعد از واکسیناسیون نباید قطع شود.
۴- مصرف همزمان واکسن آنفلونزا با این واکسن ،بدون افزایش عوارض جانبی ،پاسخ ایمنی مطلوبی را ایجاد می کند.
۵- واکسن را باید در دمای ۲-۸ درجه سانتیگراد نگهداری کرد. واکسن را همانطور که عرضه شده باید مصرف کرد و نیازی به آماده سازی و رقیق کردن ندارد.

هشدار:
این فرآورده در موارد حساسیت به هر یک از اجزا واکسن ،سابقه قبلی واکسیناسیون با هر نوع واکسن پلی والان پنوموککی ،بیماران تحت درمان با داروهای کاهنده سیستم ایمنی ،عفونتهای حاد ریوی و سایر عفونتهای فعال (مگر اینکه عدم تزریق واکسن عواقب وخیم تری را به دنبال داشته باشد) نباید مصرف شود.

مکانیسم اثر:
این واکسن با داشتن آنتی ژن های پلی ساکارید کپسولی ۲۳ نوع مختلف پنوموکک ، در مقابل ۲۳ نوع بیماریزا و شایع پنوموکک مصونیت ایجاد می کند.

نکات قابل توصیه به بیمار:
این فرآورده باید از راه زیرجلدی یا داخل عضلانی (ترجیحا در عضله دلتویید یا ران) تزریق شود و از تزریق داخل وریدی و داخل پوستی آن باید خودداری کرد. مقدار لازم برای مصونیت ،تزریق ۰/۵ میلی لیتر از واکسن می باشد. بعد از انقضای تاریخ مصرف ،واکسن را نباید استفاده کرد. هر واکسن ۰/۵ میلی لیتری حاوی ۲۵ میکروگرم از هرنوع آنتی ژن های پلی ساکارید کپسولی ۲۳ نوع پنوموکک می باشد.

اشکال دارویی:
Injection:0.5ml dose

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط