Login

Register

Login

Register

Piracetam پیراستام

Piracetam پیراستام

Piracetam پیراستام 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Piracetam پیراستام

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

درمان سرگیجه مغزی ناشی از ضربه یا با منشأ مرکزی، افزایش ادراک بعد از قطع مصرف الکل در افراد مبتلا به الکلیسم مزمن، افزایش ادراک در سالخوردگان، درمان اختلالات رفتاری در کودکان.
بزرگسالان: مقدار ۸۰۰ میلی گرم از قرص سه بار در روز و یا ۱ گرم از محلول خوراکی سه بار در روز ، قبل از غذا، مصرف می‌ شود.
کودکان: مقدار mg/kg/day 50 از محلول در سه مقدار منقسم مصرف می‌ شود.

مکانیسم اثر
پیراستام بر روی CNS اثر می‌ کند. اگرچه مکانیسم اثر آن مشخص نیست، ولی به عنوان یک محرک مغزی شناخته شده است. به نظر می‌ رسد این دارو قشر مغز را در برابر کمبود اکسیژن محافظت می‌ کند. این دارو بعد از سکته مغزی یا جراحی بر روی مغز نیز به کار می‌ رود.

مکانیسم اثر:

فارماکوکینتیک

جذب: به طور گسترده و کامل جذب می‌ شود. حداکثر غلظت دارو در خون طی ۴۵ دقیقه، و در مایع مغزی ـ نخاعی (CSF) طی ۸-۲ ساعت حاصل می‌ شود.

پخش: به مقدار مصرف دارو بستگی دارد. در مغز و مخچه به آهستگی انتشار می‌ یابد و از جفت به راحتی عبور می‌ کند.
دفع: نیمه عمر پیراستام در خون ۵-۴ ساعت و در CSF، ۸-۷ ساعت است. نیمه عمر دارو در اختلال شدید کار کلیه ۵۰-۴۸ ساعت است. به طور کامل و به صورت تغییر نیافته طی ۳۰ ساعت از طریق ادرار دفع می‌ شود. از راه دیالیز از بدن خارج می‌شود.

فارماکوکینتیک:

موارد منع مصرف و احتیاط

موارد منع مصرف: اختلال شدید کار کلیه.

موارد احتیاط:
الف) اختلال کار کلیه (اگر کلیرانس کراتینین کمتر از ml/min 60 باشد، فواصل بین نوبتهای مصرف دارو باید افزایش و مقدار مصرف دارو کاهش یابد) .
ب) در صورت عدم کنترل غلظت دارو در خون ، فواصل بین نوبتهای مصرف دارو افزایش و مقدار مصرف دارو کاهش یابد.

اشکال دارویی:
Tablet: 800mg
Liquid: 33.33%

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: محرک مغزی.

طبقه‌بندی درمانی: محرک مغزی.

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
رده C

عوارض جانبی

اعصاب مرکزی: سرگیجه حقیقی، تشنج، علائم اکستراپیرامیدال (به ندرت) ، بی قراری (در ابتدای درمان ممکن است بروز کند) ، سردرد.
دستگاه گوارش:‌ تهوع ، استفراغ، اسهال، یبوست، بی اشتهایی، درد شکم.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط