Piperacillin Sodium پیپراسیلین (پیپراکسیل)

Piperacillin Sodium پیپراسیلین (پیپراکسیل)

Piperacillin Sodium پیپراسیلین (پیپراکسیل) 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Piperacillin Sodium پیپراسیلین (پیپراکسیل)

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

الف) ‌ عفونتهای ناشی از ارگانیسمهای حساس.
بزرگسالان و کودکان بزرگتر از ۱۲ سال: مقدار mg/kg/day 300-100 در مقادیر منقسم، هر ۶-۴ ساعت تزریق وریدی یا عضلانی می‌ شود. مقدار معمول مصرف ۳ گرم هر چهار ساعت (g/day 18) است و معمولاً همراه با یک آمینوگلیکوزید مصرف می‌ شود. حداکثر مقدار مصرف g/day 24 است.
کودکان کوچکتر از ۱۲ سال:‌ مقدار مصرف این دارو در این گروه سنی تعیین نشده است.
ب) ‌ پیشگیری از عفونتهای ناشی از عمل جراحی.
بزرگسالان: مقدار ۲ گرم ۶۰-۳۰ دقیقه قبل از جراحی تزریق وریدی می‌ شود. برحسب نوع عمل جراحی، این مقدار مصرف ممکن است در طول جراحی و یک یا دو بار دیگر بعد از جراحی، طبق دستور کارخانه سازنده، تکرار شود، ولی پزشکان این برنامه درمانی را به شدت رد می‌ کنند.

مکانیسم اثر
اثر آنتی بیوتیک: پیپراسیلین یک داروی باکتری کش است. این دارو به پروتئینهای پیوند یابنده به پنی سیلین در باکتری پیوند یافته و ساخت دیواره سلولی باکتری را مهار می‌ سازد.
پنی سیلین های دارای طیف گسترده ، در مقابل غیر فعال شدن توسط بتا ـ‌ لاکتامازها، بخصوص آنزیم هایی که توسط ارگانیسمهای گرم منفی تولید می‌ شوند، مقاومت بیشتری نشان می‌ دهند، ولی ممکن است توسط برخی از آنزیمهای دیگر غیر فعال شوند. به دلیل خطر بروز سریع مقاومت باکتریایی، این دارو در عفونت نباید به تنهایی به کار رود.
طیف اثر پیپراسیلین عبارت است از بسیاری از باسیلهای بی هوازی و هوازی گرم منفی، بسیاری از کوکسی‌های هوازی گرم منفی و گرم مثبت و بعضی از باسیلهای بی هوازی و هوازی گرم مثبت. پیپراسیلین ممکن است بر بعضی از گونه‌های باسیلهای گرم منفی مقاوم به کاربن سیلین مؤثر باشد.

موارد منع مصرف و احتیاط:

تداخل دارویی
مصرف همزمان با آمینوگلیکوزیدها موجب بروز اثرات سینرژیک باکتری کش در مقابل سودوموناس آئروژینوزا، اشریشیاکلی، کلبسیلا، سیتروباکتر، آنتروباکتر، سراشیا و پرتئوس میرابیلیس می‌ شود، ولی این داروها از نظر فیزیکی و شیمیایی ناسازگار هستند و در صورت مخلوط شدن یا مصرف همزمان غیر فعال می‌ شوند. غیر فعال شدن پنی سیلین های دارای طیف گسترده در صورت مصرف همزمان با آمینوگلیکوزیدها گزارش شده است.
پروبنسید ترشح لوله‌ای پیپراسیلین در کلیه را مهار می‌ سازد و موجب افزایش غلظت سرمی این دارو می‌ شود.
مقادیر زیاد پنی سیلین ممکن است با ترشح لوله‌ای متوترکسات در کلیه تداخل کرده و موجب تأخیر در دفع دارو و افزایش غلظت سرمی متوترکسات شود.

تداخل دارویی:

اثر بر آزمایشهای تشخیصی
پیپراسیلین ممکن است به طور کاذب غلظتهای سرمی آمینوگلیکوزیدها را کاهش دهد. پیپراسیلین ممکن است موجب کاهش پتاسیم خون ، افزایش سدیم خون و طولانی شدن زمان پروترومبین شود.
همچنین، این دارو ممکن است موجب افزایش گذرای نتایج آزمونهای عملکرد کبد و کاهش گذرای تعداد گلبولهای قرمز، گلبولهای سفید خون و پلاکتها شود.
پیپراسیلین ممکن است آزمون کومبس را مثبت کند.

مکانیسم اثر:

فارماکوکینتیک

جذب: حداکثر غلظت پلاسمایی دارو طی ۵۰-۳۰ دقیقه بعد از تزریق عضلانی حاصل می‌شود.

پخش: به طور گسترده در بدن انتشار می‌ یابد. به مقدار بسیار کم به داخل مننژ غیر ملتهب و به میزان کم به داخل استخوان و خلط نفوذ می‌ کند.
۲۲-۱۶ درصد به پروتئین پیوند می‌ یابد. از جفت عبور می‌ کند.

متابولیسم: احتمالاً متابولیسم پیپراسیلین قابل توجه نیست.
دفع: عمدتاً (۹۰-۴۲ درصد) از طریق ترشح لوله‌ ای کلیوی و فیلتراسیون در ادرار دفع می‌ شود. همچنین، این دارو در صفرا و شیر ترشح می‌ شود.
نیمه عمر دفع دارو در بزرگسالان حدود ۵ /۱-۵/۰ ساعت است. نیمه عمر دارو در عیب شدید کار کلیه حدود ۶-۲ ساعت است. در موارد اختلال کار کبد و کلیه، نیمه عمر دارو تا ۳۲-۱۱ ساعت افزایش می‌یابد. پیپراسیلین با همودیالیز از بدن خارج می‌ شود، ولی دیالیز صفاقی نمی‌ تواند در خروج آن از بدن مؤثر باشد .

موارد منع مصرف و احتیاط

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط شناخته شده نسبت به هر یک از پنی سیلین ها یا سفالوسپورین ها.

موارد احتیاط: نارسایی کلیوی (در ادرار دفع می‌ شود) ، نارسایی متوسط تا شدید کلیوی (کاهش مقدار مصرف ضروری است) ، بیماران مستعد به خونریزی، اورمی یا کمی فشار خون.

اشکال دارویی:
Injection: 1,2 g / Vial

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: پنی سیلین وسیع الطیف.

طبقه‌بندی درمانی: آنتی بیوتیک.

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
رده B

ملاحظات اختصاصی
علاوه بر ملاحظات مربوط به تمامی پنی سیلین ها، رعایت موارد زیر نیز توصیه می‌ شود:
در موقعیتهای خطرناک، پیپراسیلین تقریباً همیشه همراه با آنتی بیوتیک دیگری، مانند یک آمینوگلیکوزید، مصرف می‌ شود.
مصرف پیپراسیلین در بیمارانی که محدودیت مصرف نمک دارند، ممکن است مناسب تر از کار پنی سیلین باشد. پیپراسیلین تنها حاوی ۸۵/۱ میلی اکی والان سدیم در هر گرم است.
پیپراسیلین را می‌ توان به آهستگی و طی حداقل پنج دقیقه تزریق مستقیم وریدی کرد. در صورت تزریق بسیار سریع دارو، ناراحتی‌های مربوط به قفسه سینه بروز خواهد کرد.
بیماران مبتلا به فیبروز سیستیک نسبت به بروز تب یا بثورات پوستی ناشی از پیپراسیلین حساس ترند.
غلظتهای سرمی الکترولیتها، بخصوص پتاسیم، باید‌ پیگیری شود.
وضعیت نورولوژیک بیمار باید پیگیری شود. غلظت زیاد سرمی این دارو ممکن است موجب بروز حملات تشنجی شود.
کاهش مقدار مصرف در بیماران دارای کلیرانس کراتینین کمتر از ۴۰ میلی لیتر در دقیقه ضروری است.
شمارش تام و افتراقی سلولهای خونی و شمارش پلاکتها باید انجام شود. این دارو ممکن است موجب بروز ترومبوسیتوپنی گردد. بیمار باید از نظر بروز علائم خونریزی پنهان تحت مراقبت باشد.
از آنجا که پیپراسیلین قابل دیالیز است، تنظیم مقدار مصرف در بیماران تحت همودیالیز ممکن است ضروری باشد.

مصرف در سالمندان: نیمه عمر این دارو ممکن است در بیماران سالخورده ، به دلیل عیب کار کلیه، طولانی شود.

مصرف در کودکان: بی ضرری مصرف این دارو در کودکان کوچکتر از ۱۲ سال ثابت نشده است.

مصرف در شیردهی: پیپراسیلین در شیر ترشح می‌ شود. مصرف این دارو در دوران شیردهی باید با احتیاط همراه باشد.

عوارض جانبی

اعصاب مرکزی:‌ تحریک پذیری عصبی ـ عضلانی ، سردرد، سرگیجه.
دستگاه گوارش:‌ تهوع، اسهال، استفراغ.

ادراری ـ تناسلی: نفریت حاد بینابینی.
خون: خونریزی (در صورت مصرف مقادیر زیاد) ، نوتروپنی، ائوزینوفیلی، لکوپنی، ‌ترومبوسیتوپنی.

متابولیک: کاهش پتاسیم خون.

موضعی: درد در محل تزریق، تحریک وریدی، فلبیت.

سایر عوارض: واکنشهای ناشی از حساسیت مفرط (ادم، تب، لرز، بثورات پوستی، خارش، کهیر، آنافیلاکسی) ، عفونتهای ثانویه باکتریایی و قارچی.

توجه: در صورت بروز سریع واکنشهای حساسیت مفرط ، خونریزی یا اسهال شدید، باید مصرف دارو قطع شود، زیرا این عوارض ممکن است نشان دهنده بروز کولیت سودوممبران باشند.

مسمومیت و درمان

تظاهرات بالینی: حساسیت مفرط عصبی ـ‌ عضلانی یا حملات تنشجی ناشی از تحریک CNS در صورت مصرف مقادیر زیاد دارو.

درمان: با حدود ۶-۴ ساعت همودیالیز می‌ توان ۵۰-۱۰ درصد این دارو را از بدن خارج نمود.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط