Login

Register

Login

Register

Pentagastrin پنتاگاسترین

Pentagastrin پنتاگاسترین

Pentagastrin پنتاگاسترین 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Pentagastrin پنتاگاسترین

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

پنتاگاسترین به عنوان داروی کمکی برای تشخیص عملکرد ترشحی اسید معده در بیماران مشکوک به فقدان اسید معده ،گاستریت آتروفیک و یا کارسینوم معده ،افراد با قطع عصب واگ و یا قسمتی از معده آنها برداشته شده است ،مصرف می شود. این دارو همچنین در تشخیص زخم دوازدهه و تشخیص تومورزولینگر-الیسون مصرف می شود.

موارد منع مصرف و احتیاط:
در افراد با زخمهای عمیق و یا سوراخ شدگی حاد، انسدادی و یا خونریزی دهنده دستگاه گوارش ،حساسیت یا ایدیوسنکرازی نسبت به پنتاگاسترین نباید مصرف شود.

عوارض جانبی:
ایجاد گاز در معده ،تهوع و استفراغ ،درد معده و احساس دفع فوری مدفوع از عوارض جانبی شایع دارو می باشند.همچنین در بعضی افراد واکنش حساسیتی پوستی ایجاد می کند.

هشدار:
در افراد با زخمهای عمیق و یا سوراخ شدگی حاد،انسدادی و یا خونریزی دهنده دستگاه گوارش ،حساسیت یا ایدیوسنکرازی نسبت به پنتاگاسترین نباید مصرف شود.

تداخل دارویی:
مصرف همزمان ضد اسیدها و داروهای آنتی کولینرژیک و همچنین سایمتیدین و رانیتیدین به دلیل تاثیر در میزان ترشح و آزادسازی اسید معده در آزمایش تشخیصی تداخل می کنند.

مکانیسم اثر:
پنتاگاسترین ،یک پلی پپتیدصناعی است که بدلیل مشابهت با گاسترین طبیعی ،سلولهای مسیول ترشح اسید معده را وادار به ترشح اسید می نماید.

نکات قابل توصیه به بیمار:
۱٫شب قبل از انجام آزمایش ،از خوردن غذا و چهار ساعت پیش از انجام آن از نوشیدن مایعات خودداری شود.
۲٫از مصرف داروهای آنتی اسید پیش از آزمایش خودداری شود.
۳٫ ۲۴ ساعت قبل از آزمایش از مصرف داروهای آنتی کولینرژیک ،سایمتیدین ،رانیتیدین و هر دارویی که بر میزان اسید معده تاثیر می گذارد خودداری شود.

فارماکوکینتیک:
پس از تزریق به سرعت جذب می گردد. اثر آن پس از ۱۰ دقیقه قابل مشاهده است. حداکثر پاسخ ۲۰-۳۰ دقیقه بعد از تجویز ظاهر می شود، طول اثر آن حداکثر ۶۰-۸۰ دقیقه است و از راه کلیه دفع می گردد.

اشکال دارویی:
Injection:0.5mg/2ml

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط