Penicillin G Benzathine پنی سیلین جی بنزاتین (ویال پن)

Penicillin G Benzathine پنی سیلین جی بنزاتین (ویال پن)

Penicillin G Benzathine پنی سیلین جی بنزاتین (ویال پن) 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Penicillin G Benzathine پنی سیلین جی بنزاتین (ویال پن)

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

این دارو در درمان عفونتهای باکتریایی حساس به پنی سیلین ،از جمله بیماری یاز،التهاب حلق و سیفیلیس و به عنوان پیشگیری از ابتلا به تب روماتیسمی مصرف می شود.

موارد منع مصرف و احتیاط:
درصورت وجود سابقه آلرژیک به پنی سیلین ها نباید مصرف شود.

عوارض جانبی:
واکنش های حساسیتی شامل کهیر،تب ،درد مفاصل ،آنژیوادم و شوک آنافیلاکتیک در بیمارانی که دچار حساسیت مفرط می شوند،با مصرف این دارو گزارش شده است.

هشدار:
در صورت وجود سابقه آلرژیک به پنی سیلین ها نباید مصرف شود.

تداخل دارویی:
مصرف همزمان پنی سیلین ها با متوترکسات منجر به کاهش کلیرانس متوترکسات و درنتیجه مسمومیت با این دارو می شود.

نکات قابل توصیه به بیمار:
۱٫این دارو فقط باید از راه تزریق عمیق عضلانی مصرف شود و نباید از راه وریدی ،داخل شریان یا زیرجلدی یا نزدیک عصب تزریق شود.
۲٫تزریق پنی سیلین G بنزاتین باید به صورت آهسته و پیوسته انجام شود تا سوزن مسدود نشود.
۳٫مخلوط کردن پنی سیلین ها و آمینوگلیکوزیدها توصیه نمی شود.
۴٫در صورت بروز اسهال ،بدون مشورت با پزشک از مصرف هر گونه داروی ضداسهال باید خودداری کرد.

فارماکوکینتیک:
این دارو به آهستگی در محل تزریق (عضلانی) آزاد و پس از هیدرولیز به پنی سیلین G تبدیل می شود و در نتیجه ،غلظت سرمی مطلوب ،اگر چه کمتر،اما به مدت طولانی تری نسبت به سایر پنی سیلین های تزریقی ایجاد می کند.اوج غلظت سرمی دارو پس از ۲۴ ساعت ایجاد خواهد شد.

اشکال دارویی:
For Injection:600,000units,1,200,000units

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط