Login

Register

Login

Register

Paromomycin پارامومسین

Paromomycin پارامومسین

Paromomycin پارامومسین 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Paromomycin پارامومسین

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

توبرامایسین از جنتامایسین بر روی پسودوموناس آیروژینوزا کمی موثرتر است .توبرامایسین در سپتی سمی و سپسیس نوزادان ،مننژیت و سایر عفونتهای CNS،عفونت مجاری صفراوی ،پیلونفریت حاد یا التهاب عفونی حاد پروستات مصرف می شود.

موارد منع مصرف و احتیاط:
این دارو نباید در صورت ابتلای بیمار به میاستنی گراو مصرف شود.

عوارض جانبی:
آسیب بخش حلزونی گوش ،مسمومیت برگشت پذیر کلیه ،بندرت کاهش منیزیم خون به ویژه در مصرف طولانی مدت وکولیت پسود و ممبران از عوارض احتمالی این دارو هستند.

هشدار:
این دارو نباید در صورت ابتلای بیمار به میاستنی گراو مصرف شود.

تداخل دارویی:
در صورت مصرف همزمان آمینوگلیکوزیدها با سفالوسپورین ها (به ویژه سفالوتین) ،آمفوتریسین ،سیکلوسپورین و داروهای سیتوتوکسیک ،خطر بروز مسمومیت کلیوی (و احتمالا مسمومیت گوشی) افزایش می یابد. مصرف همزمان آمینوگلیکوزیدها با نیوستیگمین و پیریدوستیگمین ،اثر این داروهای کولینرژیک را کاهش می دهد. مصرف همزمان آمینوگلیکوزیدها با داروهای مسدد عصب عضله ممکن است موجب ضعف بیشتر عضلات اسکلتی ،ضعف تنفس و حتی آپنه شود. خطر بروز مسمومیت گوشی در صورت مصرف آمینوگلیکوزیدها با داروهای مدرگروه حلقه لوپ ممکن است افزایش یابد. از مصرف همزمان دو یا چند آمینوگلیکوزید با یکدیگر و مصرف همزمان این داروها با کاپریومایسین باید خودداری کرد، زیرا خطر بروز مسمومیت گوشی و کلیوی و انسداد عصب عضله ممکن است افزایش یابد.

نکات قابل توصیه به بیمار:
۱٫از آنجا که احتمال تشکیل کمپلکس بین توبرامایسین و سایر داروها وجود دارد، مخلوط کردن این دارو با سایر داروها در یک محلول توصیه نمی شود.
۲٫تزریق زیر جلدی توبرامایسین بدلیل دردناک بودن ،توصیه نمی شود.

اشکال دارویی:
Injection:10mg/ml,40mg/ml (assulfate

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط