Parathormon پاراتورمون

Parathormon پاراتورمون

Parathormon پاراتورمون 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Parathormon پاراتورمون

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

از این هورمون در درمان کم کاری حاد غده پاراتیرویید همراه با تتانی ،به منظور افزایش غلظت کلسیم پلاسما استفاده می شود. در مصرف طولانی مدت این دارو،استفاده از کلسیم بهمراه ویتامین D ترجیح داده می شود. این دارو همچنین در تشخیص افتراقی کم کاری غده پاراتیرویید بکار می رود.

موارد منع مصرف و احتیاط:
در افرادی که غلظت خونی کلسیم آنها بالا می باشد،این دارو نباید مصرف شود.

عوارض جانبی:
مصرف مقادیر زیاد این دارو ممکن است موجب افزایش بیش از حد کلسیم پلاسما و در نتیجه موجب بروز ضعف ،بی اشتهایی ،استفراغ ،اسهال و در نهایت اغماء و مرگ شود. در صورت بالا بودن میزان کلسیم پلاسما به مدت طولانی ،امکان رسوب کلسیم در بافت های نرم نظیر کلیه ها وجود دارد.

هشدار:
در افرادی که غلظت خونی کلسیم آنها بالا می باشد،این دارو نباید مصرف شود.

مکانیسم اثر:
هورمون پاراتیرویید با اثر بر روی استخوان ،کلیه ها و دستگاه گوارش بر روی تعادل کلسیم پلاسما نقش دارد.این هورمون تخریب استخوان را افزایش می دهد و تشکیل ۱ و ۲۵ دی هیدروکسی کوله کلسیفرول را در کلیه ها تحریک می کند. همچنین این هورمون دفع کلیوی فسفات غیرآلی و کلسیم و جذب روده ای کلسیم و فسفات را افزایش می دهد.

فارماکوکینتیک:
این هورمون تنها از راه تزریقی قابل استفاده است. در کبد یا کلیه تجزیه و به اجزای پپتیدی تبدیل می گردد.کمتر از یک درصد دارو از راه ادرار دفع می شود. نیمه عمر کوتاهی دارد اثر آن به کندی شروع می شود ولی تا ۳۶ ساعت باقی می ماند.

اشکال دارویی:
Injection:100 U/ml

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط