Paraformaldehyde پارفورمالدئید

Paraformaldehyde پارفورمالدئید

Paraformaldehyde پارفورمالدئید 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Paraformaldehyde پارفورمالدئید

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

پارافرمالدیید یک ضدعفونی کننده و آنتی سپتیک می باشد و به عنوان یک منبع فرمالدیید عمل می کند.فرمالدیید حاصل به عنوان یک ضدباکتری ،قارچ و بسیاری از ویروسها عمل می کند،در حالی که اثر این ماده بر علیه اسپورباکتری کمتر می باشد. این دارو برای درمان زگیل کف دست و پا و شستشوی حفره کیست هیداتیک جراحی شده به منظور از بین بردن اسکولکسها نیز مصرف می شود.

عوارض جانبی:
محلولهای غلیظ این دارو،در صورت تماس با پوست ،سبب سفیدشدن و سخت شدن پوست می شوند. درماتیت تماسی و واکنش های حساسیتی پس از مصرف غلظتهای معمولی بروز نموده است. بخار فرمالدیید سبب تحریک چشم ،بینی و دستگاه تنفسی فوقانی می شود و ممکن است باعث سرفه ،اختلال بلع ،اسپاسم حنجره ،و خیز،التهاب نایژه و پنومونی گردد.
Tablet

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط