Pancuronium Bromide پانکورانیوم بروماید

Pancuronium Bromide پانکورانیوم بروماید

Pancuronium Bromide پانکورانیوم بروماید 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Pancuronium Bromide پانکورانیوم بروماید

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

‌داروی کمکی در بیهوشی برای شل کردن عضلات، تسهیل لوله گذاری و تهویه و تضعیف انقباض عضلانی ناشی از حملات تشنجی.
مقدار مصرف به نوع داروی بیهوش کننده مصرفی، نیازمندی های بیمار، ‌و پاسخ وی بستگی دارد. مقادیر مصرف باید تنظیم شوند.
بزرگسالان و کودکان بزرگتر از یک ماه: ابتدا، ‌mg/kg 1/0-04/0 تزریق وریدی می‌شود، ‌سپس mg/kg 01/0 هر ۶۰-۲۵ دقیقه ، در صورت لزوم، مصرف می‌ شود.

مکانیسم اثر
اثر شل کننده عضلات اسکلتی: پانکرونیوم از پیوند استیل کولین به گیرنده‌های کولینرژیک صفحه محرکه انتهایی جلوگیری می‌ کند و بنابراین دپولاریزه شدن را مسدود می‌ کند. این دارو ممکن است از طریق انسداد مستقیم گیرنده های استیلکولین قلب ضربان قلب را افزایش دهد و این افزایش به مقدار مصرف بستگی دارد. پانکرونیوم موجب آزاد شدن هیستامین و انسداد گانگلیونی نمی‌ شود.

موارد منع مصرف و احتیاط:

تداخل دارویی
مصرف همزمان با سوکسینیلکولین ممکن است اثرات انسداد عصبی ـ عضلانی را تشدید و طولانی کند.
در صورت مصرف همزمان با آمینوگلیکوزیدها، کلیندامایسین، پلیمیکسین، داروهای بیهوش کننده عمومی، ‌داروهای مسدود کننده گیرنده بتا، فوروسماید، لیتیم، ‌املاح تزریقی منیزیم، مسدود کننده‌های عصبی ـ عضلانی دپولاریزه کننده، سایر مسدود کننده های عصبی ـ عضلانی غیر دپولاریزه کننده، کینیدین، مدرهای تیازیدی، و داروهای تخلیه کننده پتاسیم، اثرات پانکرونیوم ممکن است تشدید شود.
مصرف همزمان با ضد دردهای مخدر ممکن است ضعف تنفسی را افزایش دهد.
کاربامازپین و فنیتوئین می‌ توانند اثر پانکرونیوم را کم کنند ممکن است نیاز به افزایش دوز پانکرونیم باشد.

اثر بر آزمایشهای تشخیصی : گزارش موجود نیست.

تداخل دارویی:

عوارض جانبی

قلبی ـ ‌عروقی: افزایش فشار خون، تاکیکاردی.
دستگاه گوارش: افزایش بزاق.

عضلانی – اسکلتی: ضعف عضلانی.

تنفسی: نارسایی تنفسی وابسته به دوز و طول کشیده یا آپنه.

پوست: راش گذرا.

سایر عوارض: واکنش‌های حساسیتی ایدیوسنکراتیک یا آلرژیک.

مسمومیت و درمان

تظاهرات بالینی: ضعف تنفسی، آپنه و کلاپس قلبی ـ عروقی.

درمان: از یک محرک عصب محیطی برای پیگیری پاسخ بیمار و ارزیابی انسداد عصبی ـ عضلانی استفاده می‌ شود. راه تنفسی بیمار باید حفظ شود و تا زمانی که بیمار خود قادر به تنفس شود، ‌به صورت دستی یا مکانیکی به وی تنفس داده شود. برای برگرداندن اثر دارو می‌ توان از نئوستیگمین، ادروفونیوم یا پیریدوستیگمین استفاده کرد.

مکانیسم اثر:

فارماکوکینتیک

جذب: بعد از تزریق وریدی اثر دارو طی ۴۵-۳۰ ثانیه شروع و طی ۵/۴-۳ دقیقه به اوج می‌ رسد. زمان شروع اثر و طول مدت اثر دارو به مقدار مصرف بستگی دارد. بعد از مصرف mg/kg 06/0 دارو، اثرات آن طی ۴۵-۳۵ دقیقه فرو می نشیند. تکرار مصرف ممکن است شدت و طول اثر دارو را افزایش دهد.

پخش: ۸۷% اتصال به پروتئین‌های پلاسما دارد.

متابولیسم: مشخص نیست، ‌مقادیر کمی از دارو ممکن است در کبد متابولیزه شود.
دفع: عمدتاً به صورت تغییر نیافته از راه دفع می‌ شود. مقداری از دارو نیز از طریق صفراوی دفع می‌ شود.

موارد منع مصرف و احتیاط

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط شناخته شده به دارو یا برومیدها، بیمارانی که سابقه تاکیکاردی دارند، ‌بیمارانی که حتی افزایش مختصر ضربان قلب در آنها نامطلوب است.

موارد احتیاط: کارسینوم برونکوژنیک، دهیدراسیون یا عدم تعادل الکترولیتها، اختلالات الکترولیتی، اختلال عملکرد کبدی، کلیوی و ریوی، میاستنی گراو و بیماران سالمند و ناتوان ، ‌سندرم میاستنیک ریه، پورفیری، هیپرترمی، شرایط توکسمیک، همچنین دوزهای بالا در خانمهایی که تحت سزارین قرار می‌ گیرند با احتیاط مصرف شود.

اشکال دارویی:
Injection: 2 mg/ml, 2ml

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: بلوک کننده عصبی عضلانی غیردپلاریزان.

طبقه‌بندی درمانی: شل کننده عضلات اسکلتی.

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
رده C

ملاحظات اختصاصی
دارو باید تحت مراقبتهای پزشکی، و وجود امکانات برای حمایت تنفسی برای مواقع اضطراری مصرف شود.
در صورت مصرف سوکسینیل کولین، اثرات آن قبل از مصرف پانکرونیوم باید از بین برود.
دارو نباید در ظرفها یا سرنگهای پلاستیکی نگهداری شود. اما از سرنگهای پلاستیکی می‌ توان برای مصرف دارو استفاده کرد. دارو باید در یخچال نگهداری شود.
از مخلوط کردن دارو با باربیتوراتها یا محلولهای قلیایی دیگر، یا از مصرف همزمان آنها از طریق یک سوزن خودداری شود.
در صورت استفاده اتر یا بیهوش کننده‌های استنشاقی دیگر که انسداد عصبی ـ عضلانی را افزایش می‌ دهند، باید مقدار مصرف پانکرونیوم کاهش یابد.
این دارو موجب تسکین درد نمی‌ شود و تأثیری بر هوشیاری بیمار ندارد. مصرف داروهای ضد درد یا تسکین بخش ضروری است.

مصرف در سالمندان: مقدار معمول مصرف باید برای هر بیمار براساس پاسخ بیمار تنظیم شود.

مصرف در کودکان: مقادیر مصرف برای شیرخوارانی که کمتر از یک ماه سن دارند، باید به دقت و جداگانه تنظیم شود.

مصرف در شیردهی: ترشح پانکرونیوم در شیر معلوم نیست. مصرف این دارو در دوران شیردهی باید با احتیاط همراه باشد.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط