Paclitaxel پاکلی تاکسل (آنزاتاکس، ابتاکسل)

Paclitaxel پاکلی تاکسل (آنزاتاکس، ابتاکسل)

Paclitaxel پاکلی تاکسل (آنزاتاکس، ابتاکسل) 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Paclitaxel پاکلی تاکسل (آنزاتاکس، ابتاکسل)

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

الف) سرطان متاستاتیک تخمدان بعد از شکست شیمی درمانی مرحله اول یا بعد از آن.
بزرگسالان: هر سه هفته، مقدار ۱۳۵ یا ۱۷۵ طی سه ساعت تزریق وریدی می شود. دوره‌های بعدی درمان نباید تا رسیدن تعداد نوتروفیلها به حداقل ۱۵۰۰ و تعداد پلاکتها به حداقل ۱۰۰۰۰ شروع شود.
ب) کارسینوم پستان بعد از شکست درمان ترکیبی شیمی درمانی برای بیماری متاستاتیک یا عود بیماری طی ۶ ماه از شیمی درمانی (درمان قبلی باید شامل یک آنتراسیکلین باشد، ‌مگر آنکه از لحاظ بالینی منع شده باشد) .
بزرگسالان: مقدار ۱۷۵ طی سه ساعت هر سه هفته تزریق وریدی می‌شود.

مکانیسم اثر

اثر ضد نئوپلاسم: پاکلی تاکسل از دپلیمریزه شدن میکروتوبولهای سلولی جلوگیری کرده و در نتیجه سامان دهی طبیعی دوباره شبکه میکروتوبولی ضروری برای میتوز و سایر عملکردهای حیاتی سلولی را مهار می‌کند.

موارد منع مصرف و احتیاط:

تداخل دارویی
در صورت مصرف سیس پلاتین قبل از پاکلیتاکسل، ‌امکان سرکوب فعالیت مغز استخوان بیشتر خواهد بود.
کتوکونازول ممکن است متابولیسم پاکلی تاکسل را مهار کند. این دو دارو به طور همزمان با احتیاط تجویز شود.

عوارض جانبی:

ملاحظات اختصاصی
واکنشهای شدید حساسیت مفرط که با تنگی نفس، کمی فشار خون، ‌آنژیوادم ‌و کهیر منتشر مشخص می‌شود، در دو درصد بیماران تحت درمان با این دارو بروز کرده است. به منظور کاهش میزان بروز یا شدت این واکنشها، ‌به بیماران قبل از مصرف پاکلی تاکسل کورتیکواستروئید (مانند دگزامتازون) و آنتی هیستامین (مانند دیفن هیدرامین) ، و آنتاگونیست گیرنده (مانند سایمتیدین یا رانیتیدین) تجویز شود.
بیمارانی که به این دارو حساسیت مفرط شدید دارند نباید از این دارو استفاده کنند.
در بیمارانی که طی درمان با پاکلی تاکسل دچار نوتروپنی شدید (تعداد نوتروفیل کمتر از ۵۰۰ به مدت یک هفته یا بیشتر) یا نوروپاتی شدید محیطی می‌شوند، ‌در دوره‌های بعدی درمان مقدار مصرف باید حدود ۲۰ درصد کاهش یابد. میزان بروز و شدت مسمومیت عصبی و خونی با مقدار مصرف، بخصوص بیش از ۱۹۰، افزایش می‌یابد.
مسمومیت مغز استخوان شایع ترین عارضه است که باعث محدودیت مصرف می شود. اندازه گیری تعداد سلولهای خونی به طور مکرر طی درمان ضروری است. در موارد شدید، تجویز گلبولهای قرمز متراکم یا انتقال پلاکت ضروری است. اقدامات احتیاطی در مورد احتمال خونریزی به عمل آید.
در صورت بروز اختلالات هدایتی قابل ملاحظه طی درمان با پاکلی تاکسل، درمان مناسب و پیگیری مداوم قلبی طی درمانهای بعدی با دارو انجام شود.
طی آماده کردن و مصرف پاکلی تاکسل احتیاط لازم رعایت شود؛ استفاده از دستکش توصیه شده است. در صورت تماس محلول با پوست، ‌فوراً پوست با آب و صابون به طور کامل شسته شود. در صورت تماس دارو با غشاهای مخاطی، ‌این غشاها کاملاً با آب شسته شوند. تمام موارد استفاده شده با برچسب «خطر شیمی درمانی» مشخص شوند.
داروی غلیظ پیش از انفوزیون رقیق شود. محلولهای سازگار با دارو عبارت اند از محلول تزریقی کلرور سدیم ۰٫۹ درصد، ‌دکستروز پنج درصد، ‌دکستروز پنج درصد و کلرور سدیم ۰٫۹ درصد، ‌و دکستروز پنج درصد در محلول رینگرلاکتات، غلظت نهایی محلول باید mh/ml 1.2-0.3 باشد. محلولهای رقیق شده تا ۲۷ ساعت در دمای اتاق پایدار هستند.
محلولهای انفوزیون در ظرفهای شیشه ای تهیه و نگهداری شوند. محلول رقیق نشده نباید با کیسه‌ها یا لوله‌های پلیوینیل کلراید برای تزریق وریدی تماس داشته باشد. محلول رقیق شده در بطریهای شیشه‌ای یا پلی پروپیلین، یا کیسه‌های پلی پروپیلین یا پلیولفین نگهداری شوند. هنگام انفوزیون از ستهای پلیاتیلن و فیلتر دارای غشای میکروپوروس کوچکتر از ۰٫۲۲ میکرون استفاده شود.
بعد از شروع انفوزیون پیگیری مداوم وضعیت بیمار به مدت ۳۰ دقیقه لازم است. در سراسر طول انفوزیون پیگیری دقیق انجام شود.

نکات قابل توصیه به بیمار
به دلیل خطر دارو بر روی جنین، ‌از بارداری طی درمان با این دارو خودداری کنید.
در اکثر بیماران، آلوپسی، ظاهر می‌شود.
علائم و نشانه‌های نوروپاتی محیطی، مانند احساس گزش، ‌سوزش، ‌یا بیحسی در اندامهای انتهایی را فوراً اطلاع دهید. اگرچه نشانه‌های خفیف شایع هستند، نشانه‌های شدید به طور ناشایعی عارض می‌شوند. کاهش مقدار مصرف ممکن است ضروری باشد.

مصرف در کودکان: بی ضرری و اثربخشی این دارو در کودکان ثابت نشده است.

مصرف در شیردهی: به دلیل خطر بروز واکنشهای جانبی شدید در نوزادان شیرخوار، شیردهی در دوران مصرف این دارو توصیه نمی‌شود.

تداخل دارویی:

اثر بر آزمایشهای تشخیصی
پاکلی تاکسل نتیجه آزمونهای خونی را تغییر می‌دهد، زیرا اثر سرکوب کننده فعالیت مغز استخوان دارد.

مکانیسم اثر:

فارماکوکینتیک

پخش: حدود ۹۸-۸۹ درصد به پروتئینهای سرم پیوند می‌یابد.

متابولیسم: ممکن است در کبد متابولیزه شود.
دفع: دفع این دارو در انسانها کاملاً مشخص نشده است.

موارد منع مصرف و احتیاط

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط به دارو، روغن کرچک پلی اکسی اتیلن دار شده، حامل مورد استفاده در محلول این دارو، ‌تعداد نوتروفیل کمتر از ۱۵۰۰٫

موارد احتیاط : بیماران تحت پرتو درمانی.

اشکال دارویی:
Injection: 6 mg/ml, 5ml, 6 mg/ml, 16.7ml, 6 mg/ml, 25ml, 6 mg/ml, 50ml

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: ضد میکروتوبول.

طبقه‌بندی درمانی: ضد نئوپلاسم.

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
رده D

نام‌های تجاری: Anzatax,Ebetaxel,Genexol

عوارض جانبی

اعصاب مرکزی:‌ نوروپاتی محیطی.

قلبی ـ ‌عروقی: برادیکاردی، کمی فشار خون، ‌EKG غیر طبیعی.
دستگاه گوارش: ‌تهوع، استفراغ، اسهال، موکوزیت.
خون: نوتروپنی، ‌لکوپنی، ترومبوسیتوپنی، ‌کم خونی، ‌خونریزی.

کبد:‌ افزایش سطح آنزیم های کبدی.

سایر عوارض: واکنشهای حساسیت مفرط (آنافیلاکسی) ، آلوپسی، درد عضلانی، ‌درد مفصلی، فلبیت، سلولیت در محل تزریق، عفونت.

مسمومیت و درمان

تظاهرات بالینی: سرکوب فعالیت مغز استخوان، مسمومیت عصب محیطی، ‌موکوزیت.

درمان: هیچ پادزهر خاصی برای موارد مصرف بیش از حد پاکلی تاکسل مشخص نشده است.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط