Oxycodone اکسیکودون

Oxycodone اکسیکودون

Oxycodone اکسیکودون 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Oxycodone اکسیکودون

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

درد متوسط تا شدید
بزرگسالان: ۵ میلی گرم خوراکی هر ۶ ساعت یا یک تا ۳ شیاف روزانه بر حسب نیاز.

مکانیسم اثر
اکسی کدون از طریق اثر بر رسپتورهای اپیوئیدی اثر ضد دردی را ایجاد می‌ نماید. به نظر می‌ رسد کارایی این دارو در دردهای حاد بیشتر از دردهای مزمن می‌ باشد.

موارد منع مصرف و احتیاط:

تداخل دارویی
مصرف همزمان با آنتی کولینرژیک‌ها می تواند باعث فلج ایلئوس شود. مصرف همزمان با سایمتیدین می‌ تواند باعث افزایش اثرات ضعف تنفسی و سیستم اعصاب مرکزی ناشی از اکسی کدون گردد. از مصرف همزمان خودداری نمایید.
مصرف همزمان با داروهای مضعف CNS (آنتی هیستامین ، باربیتورات‌ها، بنزودیازپین‌ها، داروهای بیهوشی عمومی، شل کننده‌های عضلانی، ضد دردهای اپیوئیدی، فنوتیازین‌ها، خواب آورها، ضد افسردگی‌های سه حلقه‌ای، باعث تشدید اثرات مضعف تنفسی و سیستم اعصاب مرکزی، خواب آلودگی و اثرات افت فشار خون ناشی از اکسی کدون می‌ شود.) با احتیاط شدید بطور همزمان مصرف شوند.
در مصرف همزمان با داروهای بیهوشی عمومی باعث تضعیف شدید سیستم قلبی – عروقی می‌ شود با احتیاط شدید بطور همزمان مصرف شوند.
در مصرف همزمان با داروهای پارشیال آگونیست یا مصرف تک دوز آنتاگونیست احتمال بروز علائم قطع در افراد وابسته با اکسی کدون وجود دارد.
از مصرف همزمان خودداری شود.
الکل باعث تشدید اثرات مضعف تنفسی، سیستم اعصاب مرکزی، خواب آلودگی و اثرات افت فشار خون دارو می‌ شود.

تداخل دارویی:

اثر بر آزمایشهای تشخیصی
ممکن است باعث افزایش آمیلاز، لیپازو سطوح آنزیمهای کبدی شود.

مکانیسم اثر:

فارماکوکینتیک

جذب: جذب سریع و کامل می‌ باشد.

پخش: دارو سریعا پخش می‌ یابد.

متابولیسم: در کبد متابولیزه می‌ گردد.
دفع: دفع اصلی دارو از طریق کلیه می‌ باشد.

موارد منع مصرف و احتیاط

موارد منع مصرف: سابقه حساسیت به دارو.

موارد احتیاط: در مواردی چون سالمندان، آسیب سر، افزایش فشار داخل جمجمه، تشنج، آسم، COPD، هایپرپلازی پروستات، بیماریهای شدید کبدی یا کلیوی، شکم حاد، تنگی مجاری ادراری، هایپوتیروئیدی، بیماری آدیسون یا آریتمی با احتیاط مصرف شود.

اشکال دارویی:
Tablet: 5, 15, 30mg

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: اپیوئید.

طبقه‌بندی درمانی: ضد درد.

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
رده B (در مقادیر زیاد و یا طولانی مدت در زمان ترم، رده D) .

ملاحظات اختصاصی
برخی از فرآورده‌های موجود حاوی سدیم متابی سولفیت بوده که می‌ تواند باعث واکنش‌های آلرژیک در افراد حساس گردد.
اکسی کدون به‌صورت تک دوز انتخاب جایگزین مناسبی می‌ باشد، در افرادی که نمی‌توانند از آسپیرین یا استامینوفن استفاده نمایند.
دارو می تواند باعث پوشانده شدن علائم شکم حاد شود، همچنین درد ناشی از کیسه صفرا را تشدید نماید.
در صورت مصرف طولانی مدت دارو از فرآورده‌های ملین استفاده شود.

نکات قابل توصیه به بیمار
به منظور دستیابی به حداکثر اثر بخشی ضد درد دارو، بیمار باید قبل از شروع درد شدید، دارو را استفاده نماید.
بیمار باید نسبت به امکان بروز تغییرات بینائی و کاهش هوشیاری پس از مصرف دارو اطلاع داده شود.
بیمار نباید از الکل استفاده نماید.
در زمان مصرف دارو بیمار باید از انجام فعالیت‌های خطرناک که نیازمند هوشیاری زیاد هستند خودداری نماید.

مصرف در سالمندان
در سالمندان به دلیل حساسیت بیشتر نسبت به اثرات دارو، دوزهای کمتری از دارو باید تجویز گردد.

مصرف در کودکان
به دلیل ترشح دارو در شیر و امکان بروز علائم قطع در کودکان، در زمان شیردهی نباید از این دارو استفاده نمود.

عوارض جانبی

اعصاب مرکزی: گیجی، سرخوشی، سبکی سر، خواب آلودگی، تشنج و اثرات تسکینی.

قلبی – عروقی : برادیکاردی، افت فشار خون.
دستگاه گوارش: یبوست، تهوع، استفراغ.

تنفسی: ضعف تنفسی.

پوست: بثورات پوستی، تعریق و خارش.

سایر عوارض: وابستگی فیزیکی.
موارد
مسمومیت و درمان
مصرف بیش از حد دارو باعث تضعیف سیستم اعصاب مرکزی، تضعیف تنفس و میوز می‌ گردد. سایر اثرات سمیت حاد دارو شامل افت فشار خون برادیکاردی، هایپوترمی، شوک، آپنه، وقفه قلبی- تنفسی ، کلاپس عروق، ادم ریوی و تشنج می‌ باشد.
جهت درمان موارد حاد مصرف بیش از حد دارو باید بیمار از لحاظ اکسیژن رسانی و از بین بردن اثرات تضعیف تنفسی از طریق استفاده از آنتاگونیست‌های اپیوئیدها (نالوکسون) تحت حمایت قرار گیرد. به دلیل طولانی اثر بودن اکسی کدون و کوتاه اثر بودن نالوکسون، تکرار دوزهای نالوکسون بر حسب نیاز ضروری می‌ باشد. در مواردی که بیمار از لحاظ تنفسی و قلبی – عروقی ناپایداری قابل ملاحظه‌ای قرار دارد، نیازی به تجویز نالوکسون وجود ندارد.
در عرض دو ساعت پس از بلع مقادیر بیش از حد دارو می توان دارو را از طریق القاء استفراغ و شستشوی معده خارج نمود. از آسپیراسیون احتمالی باید جلوگیری نمود. به منظور خارج نمودن مقادیر بیشتر دارو می توان از ذغال فعال استفاده نمود. در ادامه اقدامات حمایتی و درمان ‌های علامتی همچون حمایت‌های تنفسی، تجویز مایعات و الکترولیت‌های کافی توصیه می‌ گردد. در طی درمان‌های مذکور، بیمار از لحاظ پارامترهای آزمایشگاهی، علائم حیاتی و وضعیت عصبی باید تحت نظر باشد.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط