Octreotide اوکترئوتاید استات (ساندوستاتین)

Octreotide اوکترئوتاید استات (ساندوستاتین)

Octreotide اوکترئوتاید استات (ساندوستاتین) 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Octreotide اوکترئوتاید استات (ساندوستاتین)

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

الف) گر گرفتگی و اسهال ناشی از تومورهای کارسیوئید.
بزرگسالان: شروع با دوز ۶۰۰ – ۱۰۰ میکروگرم روزانه زیر جلدی در دو تا چهار دوز منقسم برای دو هفته اول درمان (دوز معمول روزانه ۳۰۰ میکروگرم) می‌باشد. دوزاژ بعدی دارو بر اساس پاسخ فردی به دارو انتخاب می‌گردد یا ۵۰۰-۵۰ میکروگرم وریدی و تکرار بر حسب نیاز. انفوزیون وریدی طولانی مدت (برای مثال mcg/h 50) در عرض ۲۴ – ۸ ساعت نیز ممکن است مورد استفاده واقع شود یا ۲۰ میلی گرم عضلانی از شکل سوسپانسیون هر چهار هفته به مدت دو ماه. تزریق زیر جلدی دارو حداقل به مدت دو هفته پس از آغاز شکل طولانی اثر دارو باید ادامه یابد. پس از دو ماه دوز دارو به ۳۰ میلی گرم افزایش یافته یا به ۱۰ میلی گرم عضلانی هر چهار هفته در صورت لزوم کاهش می‌یابد.
ب) پیشگیری از بحران کارسینوئید ناشی از جراحی.
بزرگسالان: ۵۰۰-۵۰ میکروگرم زیر جلدی ۲-۱ ساعت قبل از القاء بیهوشی.
پ) درمان علامتی اسهال آبکی ناشی از VIPomas.
بزرگسالان: شروع با دوز ۳۰۰ – ۲۰۰ میکروگرم روزانه زیر جلدی در دو تا چهار دوز منقسم برای دو هفته اول بوده و دوزاژ بعدی دارو بر اساس پاسخ فردی به دارو انتخاب می‌گردد (حداکثر دوز روزانه ۴۵۰ میکروگرم) . اگرچه ۳۰- ۱۰ میلی‌گرم عضلانی از شکل سوسپانسیون بر اساس غلظت هورمون رشد، فاکتور رشد شبه انسولین (IGF-1) و کنترل علائم هر چهار هفته به مدت دو ماه نیز توصیه می‌شود. تزریق زیر جلدی شکل سریع الاثر، حداقل در دو هفته اول شروع درمان با اشکال طولانی اثر باید ادامه یابد. پس از دو ماه دوز به ۳۰ میلی گرم افزایش یا به ده میلی گرم عضلانی هر چهار هفته بر حسب نیاز کاهش می‌یابد.
ت) اکرومگالی.
بزرگسالان: شروع با دوز ۵۰ میکروگرم زیر جلدی سه بار در روز می‌باشد. دوزاژ بعدی بر اساس پاسخ فردی به دارو انتخاب می‌گردد. دوز معمول ۲۰۰ – ۱۰۰ میکروگرم زیر جلدی سه بار در روز بوده ولی برخی از بیماران ممکن است تا ۵۰۰ میکروگرم سه بار در روز نیاز داشته باشند.

مکانیسم اثر

ضد اسهال: ‌اکتروتاید اثرات سوماتواستاتین را تقلید نموده و باعث کاهش ترشح پپتیدهای گاستروانتروهپاتیک می‌شود. به نظر می‌رسد این پپتیدها باعث بروز عوارض در بیماران مبتلا به تومورهای متاستاتیک کارسینوئیدی و VIPoma می‌شوند.

موارد منع مصرف و احتیاط:

تداخل دارویی
دارو ممکن است باعث کاهش سطح پلاسمائی سیکلوسپورین شود. بیمار باید تحت نظارت دقیق قرار گیرد.

عوارض جانبی:

ملاحظات اختصاصی
۱٫ پس‌ از شروع درمان با اکتروتاید احتمال تغییر در تعادل مایعات و الکترولیت وجود دارد.
۲٫ در بیماران تحت دیالیز ممکن است نیمه عمر دارو تغییر یابد در این موارد تصحیح دوز توصیه می‌گردد.
۳٫ سوسپانسیون اکتروتاید باید تحت نظارت بالینی تزریق گردد. تزریق عضلانی سوسپانسیون در محله گلوتئال باید انجام شود. دارو باید در شرایط ۸-۲ درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری شود. قبل از تزریق، دمای شکل دارویی باید به دمای اطاق رسانده شود.
۴٫ در بحران کار سینوئید، شکل غیر رقیق شده دارو بکار رفته ولی جهت انفوزیون وریدی از ۲۰۰ – ۵۰ میلی لیتر نرمال سالین یا دکستروز ۵% استفاده شود. جهت انفوزیون وریدی ۳۰ – ۱۵ دقیقه زمان لازم بوده و شکل مورد نظر تا ۲۴ ساعت پایدار است.
۵٫ دارو تا ۱۴ روز در دمای اطاق پایدار است.
۶٫ دارو با محلول تزریق تام وریدی ناسازگاری ندارد.
۷٫ در طی درمان با دارو پارامترهای آزمایشگاهی همچون ۵ – هیدروکسی ایندول استیک اسید، سروتونین پلاسما، ماده P در تومورهای کارسینوئید و VIP پلاسما در VIPoma باید پایش شوند.
۸٫ مقادیر پایه و بطور ادواری عملکرد تیروئید باید اندازه گیری شود.
۹٫ بطور ادورای میزان چربی مدفوع در عرض ۷۲ ساعت و کاروتن سرم اندازه گیری شود.
۱۰٫ بیماران مبتلا به آکرومگالی احتمال تجربه عوارض گوارشی و برادیکاردی بیشتری دارند.

نکات قابل توصیه به بیمار
به دلیل احتمال بروز سنگهای صفراوی در زمان مصرف دارو به بیمار توصیه شود در صورت بروز هر گونه ناراحتی در ناحیه شکم به پزشک اطلاع دهد.
نکاتی چند پیرامون شکل Octreotide Lar Depot

تداخل دارویی:

اثر بر آزمایشهای تشخیصی
ممکن است باعث کاهش ویتامین B12 و افزایش یا کاهش گلوکز گردد.

مکانیسم اثر:

فارماکوکینتیک

جذب: پس از تزریق بطور کامل و سریع جذب می‌شود.

پخش: این دارو به لیپوپروتئین‌ها و آلبومین متصل می‌شود.

متابولیسم‌: دارو آهسته تر از هورمون طبیعی از پلاسما حذف شده و نیمه عمر دارو در حدود ۵ / ۱ ساعت می‌باشد.
دفع: حدودا ۳۵ درصد از دارو به‌ صورت تغییر نیافته از ادرار دفع می‌شود.

نکات قابل توصیه به بیمار:

ملاحظات اختصاصی
۱- فرم LAR دارو باید تحت نظارت و در عضله گلوتئال تزریق گردد.
۲- دمای نگهداری فرم LAR 8-2 درجه سانتی‌گراد می‌باشد و پیش از تزریق باید به مدت ۶۰-۳۰ دقیقه صبر شود به دمای اتاق برسد.

فارماکوکینتیک:

موارد منع مصرف و احتیاط

موارد منع مصرف: سابقه حساسیت به دارو یا هر یک از اجزاء فرمولاسیون.

اشکال دارویی:
Injection: 20, 50, 100 mcg/ml
Injection,Powder,Extended Release: 20mg

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: اکتاپپتید صناعی.

طبقه‌بندی درمانی: هورمون سوماتوتروپیک.

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
رده B

نام‌های تجاری: Octride, Sandostatin, Sandostatin LAR

موارد و مقدار مصرف
الف) برافروختگی و اسهال ناشی از تومورهای کارسینوئید.
هر ۴ هفته به مدت ۲ ماه، mg 20 از دارو تزریق عضلانی شود. (پس از مصرف داروی کوتاه اثر به مدت حداقل ۲ هفته) . جهت ۲ هفته اول شروع درمان با شکل سوسپانسیون، داروی زیر جلدی باید همزمان با داروی عضلانی مصرف شود. پس از ۲ ماه می‌توان دوز را به mg 30 هر ۴ هفته افزایش و یا به mg 10 هر ۴ هفته کاهش داد.
ب) درمان علامتی اسهال آبکی ناشی از VIPOmas.
پس از حداقل ۲ هفته مصرف داروی زیرجلدی می‌توان mg 30-10 از داروی عضلانی را بر اساس IGF-1 و علائم بیماری به صورت هر ۴ هفته به مدت ۲ ماه استفاده نمود. در ۲ هفته اول درمان با فرم عضلانی همزمان داروی زیر جلدی نیز استفاده شود. پس از ۲ ماه می‌توان دوز دارو را به mg 30 هر ۴ هفته افزایش و یا به mg 10 هر ۴ هفته کاهش دهد.
پ) آکرومگالی.
بیمارانی که در حال حاضر از شکل زیر جلدی استفاده می‌نمایند می‌توانند داروی خود را مستقیماً به شکل LAR و عضلانی تغییر دهند. دوز این دارو به صورت mg 20 تزریق عضلانی هر ۴ هفته به مدت ۳ ماه می‌باشد. در شروع درمان باید حداقل به مدت ۲ هفته از شکل زیر جلدی استفاده شود.
پس از ۳ ماه دریافت فرم LAR می‌توان دوز دارو را بر اساس سطح IGF-1 و علائم تغییر داد. دامنه دوز دارو از mg 10 تا mg 40 هر ۴ هفته می‌باشد.

عوارض جانبی

اعصاب مرکزی: گیجی، خستگی، سردرد، سبکی سر.

قلبی – عروقی: آریتمی، ‌برادیکاردی.
چشم: تاری دید.
دستگاه گوارش: احساس ناراحتی یا درد در ناحیه شکم، یبوست، اسهال، سوء‌ جذب چربی، نفخ، سنگ صفراوی، مدفوع شل، تهوع، استفراغ.

ادراری – تناسلی: تکرر ادرار، عفونت مجاری ادراری.

متابولیک: هایپرگلایسمی، هایپوگلایسمی، هایپوتیروئیدی، مهار ترشح هورمون رشد و پپتیدهای گاستروانتروهپاتیک (گاسترین، گلوکاگون، انسولین، موتیلین، پلی پپتید پانکراتیک، سکرتین و VIP) .

عضلانی – اسکلتی: درد کمر، درد مفاصل.

پوست: آلوپسی، ادم، گر گرفتگی، درد در ناحیه تزریق، درد یا سوزش در محل تزریق زیر جلدی، ‌کهیر.

مسمومیت و درمان
تجویز دوز ۱۰۰۰ میکروگرمی از دارو همراه با عارضه ناخواسته‌ای نبوده. دارو ممکن است در برخی بیماران باعث تغییرات متابولیک گردد.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط