Nystatin (Vaginal) نیستاتین-واژینال

Nystatin (Vaginal) نیستاتین-واژینال

Nystatin (Vaginal) نیستاتین-واژینال 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Nystatin (Vaginal) نیستاتین-واژینال

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

درمان موضعی کاندیدیاز واژن.
مقدار ۱۰۰۰۰۰ واحد به صورت قرص واژینال، ۲-۱ بار در روز به مدت ۱۲ روز در عمق واژن قرار داده می‌ شود.

موارد منع مصرف و احتیاط:

عوارض جانبی

موضعی: تحریک واژن.

تداخل دارویی:

ملاحظات اختصاصی
۱- قرص‌های واژینال را می‌توان به مدت شش هفته قبل از زایمان، برای جلوگیری از بروز برفک در نوزادان ، مصرف کرد.
۲- بیماران مبتلا به ضعف سیستم ایمنی می‌ توانند برای درمان کاندیدیاز دهان، قرص‌های واژینال را از طریق دهان مصرف کنند تا تماس طولانی دارو با مخاط دهان حاصل شود.
۳- دارو باید دور از نور و حرارت نگهداری شود.

مکانیسم اثر:

فارماکوکینتیک

جذب: این دارو از طریق غشاهای مخاطی جذب می‌ شود.

فارماکوکینتیک:

موارد منع مصرف و احتیاط

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط شناخته شده به دارو.

اشکال دارویی:
Tablet: 100,000 U

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: ماکرولید پلیان.

طبقه‌بندی درمانی: ضدقارچ (واژینال) .

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
رده B

نکات قابل توصیه به بیمار
۱- لباس‌های زیر را هر روز تعویض نمایید. بهداشت را به طور کامل رعایت کنید.
۲- دارو را طبق دستور پزشک مصرف کنید.

مصرف در شیردهی: بی ضرری مصرف دارو در دوران شیردهی ثابت نشده است.

توجه: برای کسب آگاهی بیشتر درباره این دارو به اطلاعات مربوط به Nystation (Oral-Local) مراجعه کنید.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط