Nystatin (Topical) نیستاتین

Nystatin (Topical) نیستاتین

Nystatin (Topical) نیستاتین 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Nystatin (Topical) نیستاتین

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

درمان کاندیدیاز پوستی و پوستی – مخاطی
۳-۲ بار در روز تا حصول بهبودی کامل ، بر روی پوست مالیده می‌ شود.

موارد منع مصرف و احتیاط:

عوارض جانبی
پوست : تحریک پوست (مصرف دارو باید قطع شود) .

تداخل دارویی:

ملاحظات اختصاصی
در درمان کاندیدیاز پا، برای دست یابی به حداکثر تماس دارو با پوست و اثربخشی آن ، باید پاها، کفشها و جورابها را تمیز نگه داشت.
از به کار بردن پانسمان بسته یا استعمال پماد بر روی نواحی پوشیده بدن، که برای رشد مخمرها مناسب است ، خودداری شود.
قبل از مصرف پماد، موضع مورد نظر تمیز شود. بین دفعات مصرف دارو، کمپرس سرد و مرطوب به مدت ۱۵ دقیقه موجب تسکین و خشک شدن پوست می‌ شود.
این دارو باید دور از نور و حرارت نگهداری شود.
از تماس دارو با دست خودداری شود. هر چند که حساسیت مفرط نادر است، ولی احتمال بروز آن وجود دارد.

مکانیسم اثر:

فارماکوکینتیک

جذب: این دارو از پوست سالم یا غشاهای مخاطی جذب نمی‌ شود.

موارد منع مصرف و احتیاط

موارد منع مصرف : حساسیت مفرط شناخته شده به این دارو.

اشکال دارویی:
Ointment: 100,000 U/g

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: ماکرولید پلی ان.

طبقه‌بندی درمانی: ضدقارچ (موضعی) .

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
رده B

نکات قابل توصیه به بیمار
دارو را طبق دستور پزشک مصرف کنید.
برای جلوگیری از بروز عفونت مجدد ، مصرف دارو را تا ۲-۱ هفته بعد از برطرف شدن علائم ادامه دهید.
جورابها و لباسهای زیر را هر روز تعویض نمایید. بهداشت پوست را رعایت کنید.
تنگ بودن جوراب شلواری زنانه یا لباسهای زیر، ممکن است استعداد ابتلای به عفونت را افزایش دهد.

مصرف در شیردهی: بی ضرری مصرف این دارو در دوران شیردهی ثابت نشده است.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط