Nystatin (Oral-Local) نیستاتین

Nystatin (Oral-Local) نیستاتین

Nystatin (Oral-Local) نیستاتین 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Nystatin (Oral-Local) نیستاتین

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

الف) عفونت‌های گوارشی
بزرگسالان: از راه خوراکی، مقدار ۵۰۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰۰ واحد، به صورت قرص، سه بار در روز مصرف می‌ شود.
ب) عفونتهای دهان و روده ناشی از ارگانیسم‌های حساس.
بزرگسالان: برای کاند یدیاز دهان، مقدار ۴۰۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰۰ واحد از سوسپانسیون خوراکی، چهار بار در روز مصرف می‌ شود.
کودکان و شیرخواران بزرگتر از سه ماه: مقدار۲۵۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰ واحد از سوسپانسیون خوراکی چهار بار در روز مصرف می‌ شود.
کودکان و شیرخواران نارس: مقدار ۱۰۰۰۰۰ واحد از سوسپانسیون خوراکی، چهار بار در روز مصرف می‌ شود.

موارد منع مصرف و احتیاط:

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط شناخته شده به دارو.

عوارض جانبی
دستگاه گوارش: تهوع گذرا، استفراغ، اسهال (معمولاً با مصرف مقادیر زیاد) .

توجه: در صورت بروز علائم مسمومیت، باید مصرف دارو قطع شود.

مسمومیت و درمان

تظاهرات بالینی: تهوع ، استفراغ، اسهال.

درمان: مسمومیت با این دارو قابل توجه نیست. درمان ضرورتی ندارد.

مکانیسم اثر:

اثر ضدقارچ: نیستاتین متوقف کننده رشد قارچ و قارچ کش است. این دارو به استرولهای موجود در غشای سلولی قارچ پیوند یافته و موجب تغییر نفوذپذیری غشا و تراوش محتویات داخل سلولی به خارج می‌ شود. این دارو بر مخمرها و قارچهای مختلف ، از جمله کاندیدا آلبیکانس و کاندیدا گیلرموندیی مؤثر است.

فارماکوکینتیک:

جذب: از دستگاه گوارش جذب نمی‌ شود.
دفع: تقریباً به طور کامل و تغییرنیافته از طریق مدفوع دفع می‌ شود.

اشکال دارویی:
Powder, For Suspension: 100,000 U/ml
Tablet: 500,000 U

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: ماکرولید پلی ان.

طبقه‌بندی درمانی: ضدقارچ (خوراکی – موضعی) .

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
رده C

نکات قابل توصیه به بیمار
بهداشت دهان را کاملاً رعایت کنید. مصرف بیش از حد دهان شویه‌ها و قرارگرفتن نامناسب دندان‌های مصنوعی، بخصوص در افراد سالخورده، ممکن است فلور طبیعی دهان را تغییر داده و موجب بروز عفونت شود.
دارو را طبق دستور پزشک مصرف کنید.
برای جلوگیری از بروز عفونت مجدد ، مصرف دارو را تا ۲-۱ هفته بعد از برطرف شدن علائم بیماری ادامه دهید.

مصرف در شیردهی: بی ضرری مصرف این دارو در دوران شیردهی ثابت نشده است

ملاحظات اختصاصی
۱- برای درمان کاندیدیاز دهانی، بیمار باید دهان خود را تمیز کند و سوسپانسیون را چند دقیقه در دهان نگاه دارد و سپس دارو را ببلعد. برای درمان برفک دهان نوزادان ، دارو باید بر روی مخاط دهان مالیده شود.
۲- این دارو باید دور از نور و حرارت نگهداری شود.
۳- نیستاتین برای درمان عفونت ‌های قارچی سیستمیک بی اثر است.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط