Login

Register

Login

Register

Diphtheria & Tetanus & Pertussis Vaccine واکسن دیفتری، کزاز، سیاه سرفه

Diphtheria & Tetanus & Pertussis Vaccine واکسن دیفتری، کزاز، سیاه سرفه

Diphtheria & Tetanus & Pertussis Vaccine واکسن دیفتری، کزاز، سیاه سرفه 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Diphtheria & Tetanus & Pertussis Vaccine واکسن دیفتری، کزاز، سیاه سرفه

اطلاعات دارویی

موارد مصرف
این فرآورده برای ایجاد ایمنی فعال بر علیه کزاز، دیفتری و سیاه سرفه درنوزادان و کودکان از سن ۶ هفتگی تا ۷ سالگی مصرف می شود.
مکانیسم اثر
این فرآورده حاوی توکسوئیدهای کزاز و دیفتری و باسیل غیر فعال سیاه سرفه می باشد و تولید پادتن های خنثی کننده بر علیه هر سه عامل بیماریزا را موجب می شود.
ایمنی زایی : مصونیت در بیشتر از ۹۰% افراد و بعد از نوبت سوم ایجاد می شود. ایمن سازی مناسب با توکسوئید دیفتری و کزاز حداقل ۱۰ سال مصونیت ایجاد میکند.

فارماکوکینتیک
مصونیت در بیشتر از ۹۰% افراد و بعد از نوبت سوم ایجاد می شود. ایمن سازی مناسب با توکسوئید دیفتری و کزاز حداقل ۱۰ سال مصونیت ایجاد میکند.

موارد منع مصرف
این فرآورده نباید برای کودکان با سن بیش از ۷ سال یا کمتر از ۶ هفته مصرف شود. در صورت سابقه بهبودی از یک عفونت اثبات شده با باسیل سیاه سرفه، حساسیت نسبت به یکی از اجزاء فرآورده وجود تب یا عفونت حاد، هرگونه عفونت حاد یا بیماری همراه با تب، سابقه عوارض نورولوژیک متعاقب تزریق این فرآورده، اختلالات انعقادی یا کاهش تعداد پلاکت ها و در هنگام شیوع پولیومیلیت از موارد منع مصرف این توکسوئید می باشند.
در موارد منع مصرف واکسن سیاه سرفه می توان توکسوئید کزاز و دیفتری مخصوص کودکان DT را جایگزین این فرآورده نمود.
هشدارها
۱٫ برای درمان بیماری کزاز یا پیشگیری فوری باید از پادزهر کزاز و ترجیحاً از پادتن انسانی ضدکزاز استفاده شود. برای درمان دیفتری یا پیشگیری فوری باید پادزهر دیفتری مصرف شود.
۲٫ واکسن DTP نباید برای ایمن سازی در افراد با سن بیشتر از ۷ سال استفاده کرد و به جای آن توکسوئید تتانوس و دیفتری (Td) برای ایمن سازی در بزرگسالان باید تزریق شود.
۳٫ برای کودکانی که احتمال بروز تشنج در آنها وجود دارد، به منظور پیشگیری از تشنجهای ناشی از تب مقدار مناسب استامینوفن (بر اساس سن) هر ۶-۴ ساعت تجویز شود.
۴٫ اگر در تزریق های قبلی فرآورده موارد زیر طی ۴۸ ساعت بعد از تزریق DTP اتفاق افتاده است نوبت های بعدی باید با احتیاط مصرف شود: تب۵/۴۰ درجه سانتیگراد به علت دیگری، شوک یا کلاپس یا گریه مداوم و غیر قابل تسکین، تشنج با یا بدون تب.

عوارض جانبی
قرمزی، درد و تورم ملایم در ناحیه تزریق که برای چند روز باقی می ماند، از عوارض موضعی این توکسوئید می باشند. عوارض سیستمیک ملایم شامل تب ملایم، ناخوشی، خواب آلودگی و استفراغ می باشند. عوارض سیستمیک که بروز آنها باعث منع مصرف مجدد فرآورده می گردد عبارتند از: تشنجات، هر گونه آسیب مغزی، بیماریهای عصبی، تغییر هوشیاری، شوک و کلاپس، حساسیت، واکنش شبیه آرتوس.
تداخل دارویی
نکات قابل توصیه
در صورت مصرف همزمان با ایمنوگلوبولین کزاز یا پادزهر دیفتری، با استفاده از سرنگ های متفاوت و در محلهای مختلف این فرآورده را باید تزریق کرد.
مقدار مصرف
واکسیناسیون اولیه: بین سن ۶ هفتگی تا ۶ سالگی، سه نوبت و هر نوبت ۵/۰ میلی لیتر (داخل عضلانی) به فاصله ۸-۴ هفته از یکدیگر و یک نوبت اضافی (۵/۰ میلی لیتر) یکسال بعد از نوبت سوم تزریق شود. برای نوزادان نارس مقدار کامل ۵/۰ میلی لیتری استفاده شود. نوبت یادآوری هم در سن ۶-۴ سالگی (۵/۰ میلی لیتر) توصیه شده است. اگر تزریق چهارمین نوبت دوره واکسیناسیون بعد از سن ۴ سالگی انجام شود، نیازی به تزریق نوبت یادآوری نیست.
بعد از این، برای نوبت های یادآوری هر ۱۰ سال یک بار باید توکسوئید کزاز و دیفتری مخصوص بزرگسالان (Td) تزریق کرد.
در کودکان واکسینه نشده: سه نوبت (۵/۰ میلی لیتری) به فاصله ۲ ماه از یکدیگر و نوبت چهارم ۱۲ ماه بعد از نوبت سوم و نوبت پنجم در سنین ۶-۴ سالگی باید تزریق شود.

اشکال دارویی
Injection:0.5,5& 10 ml

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط