گیاهان دارویی

کپسول میکسودین

کپسول میکسودین 2311 1812 مرکز سلامتی بهزیستن

میکسودین فراورده دیگر تولید ایران که حاوی کورکومین میباشد کپسول میکسودین است که بعنوان مکمل در درمان کبد چرب و همچنین التهاب مفاصل پیشنهاد میشود . کبد مهم­ترین عضو متابولیک…