سرطان

واکسن گارداسیل

واکسن گارداسیل 275 183 مرکز سلامتی بهزیستن

Anti HPV Vaccine – Gardasil واکسن گارداسیل که نام دیگرش silgard است، واکسنی است که برای پیشگیری انواع مشخصی ازHPV به ویژه تیپ 6،11،16،18 کاربرد دارد.بنابراین حدود 60-70% سرطان های…