زنان

واکسن گارداسیل

واکسن گارداسیل 275 183 مرکز سلامتی بهزیستن

Anti HPV Vaccine – Gardasil واکسن گارداسیل که نام دیگرش silgard است، واکسنی است که برای پیشگیری انواع مشخصی ازHPV به ویژه تیپ 6،11،16،18 کاربرد دارد.بنابراین حدود 60-70% سرطان های…

تهوع دوران بارداری

تهوع دوران بارداری 240 240 مرکز سلامتی بهزیستن

در سه ماهه اول بارداری 75 درصد از خانمها دچار ویار حاملگی میشوند که خود محدود شونده است ولی در 1 تا 3 درصد موارد نیاز به بستری شدن دارد.…