وزن ایده آل چقدر است

وزن ایده آل چقدر است

وزن ایده آل چقدر است admin
این سوالی می باشد که همه افراد در سنین مختلف از خود میپرسند و جواب های مختلف عموماٌ به این سوال باعث سردرگمی افراد می گردد. باید بدانیم فرمولهای زیادی در اینترنت و یا کتب علمی میتوان یافت که بر اساس معیارهای خاص خود وزن ایده آل را محاسبه می کنند.
یکی از بهترین و کارآمد ترین روشها در محاسبه وزن ایده آل استفاده از فرمول دکتر دوین می باشد که در آن بر اساس زن یا مرد بودن محاسبه صورت میگیرد. در این روش تفاضل قد به اینچ از عدد 60 در عدد 2.3 ضرب شده و برای مردان به عدد 50 و برای زنان به عدد 45.55 اضافه میگردند. فرمول کامل به صورت زیر می باشد:
Devine Formula
Male Ideal Body Weight = 50 kg + 2.3 kg * ( Height(in) – 60 )
Female Ideal Body Weight = 45.5 kg + 2.3 kg *( Height(in) – 60 )

فرمول بروكا

اين روش براي هر فرد به راحتي قابل استفاده و محاسبه است. بر مبناي چنين محاسبه‌ای كافی است كه قد هر فردي را به سانتي‌متر اندازه‌گيری و از عدد بدست آمده مقدار صد سانتي‌متر كسر شود. به طور مثال شخصي كه ۱۷۵ سانتي‌متر قد دارد، عدد صد را از ۱۷۵ كسر كرده كه عدد ۷۵ حاصل مي‌شود. اين عدد  را وزن خام يا پايه مي‌گويند. جهت رسيدن به وزن ايده‌آل كافي است براي افرادي كه جثه متوسط دارند، براي خانم‌ها ۱۵ درصد و براي آقايان ده درصد از وزن خام كاسته شود.
روش ديگري كه امروز كاربرد وسيعي پيدا كرده تعيين وزن ايده‌آل بر مبناي شاخص توده بدن است. در اين روش شاخص توده بدن را با BMI نشان مي‌دهند و آن عددي است كه از تقسيم كردن وزن (كيلو گرم) به قد (متر) به توان ۲ به دست مي‌آيد.

روش ديگري كه مي‌توان از طريق آن به تعيين وزن مطلوب دست پيدا كرد عبارت است از:

وزن ايده‌آل مردان = ۴۸  + ۲/۷ براي هر ۲/۵ سانتي‌متر بالاي ۱۵۰ سانتي‌متروزن ايده‌آل خانم ها = ۴۵  + ۳/۷ كيلو براي هر ۲/۵ سانتي‌متر بالاي ۱۵۰ سانتي‌متر

در وب سایت بهزیستن شما می توانید برای اطلاع از انواع رژِیم ها به وبلاگ وبسایت هم مراجعه نمایید.