هپاتيت B

هپاتيت B

هپاتيت B admin

هپاتيت B

هپاتيت B

مشخصات

✅يك ويروس DNA دار كه از نظر سايز بزرگ و قدرت تكثير بالايي دارد .از يك هسته داخلي كه توسط كپسول خارجي احاطه شده تشكيل مي گردد . موتاسيون سريعي دارد پس خيلي سريع به آن مقاومت ايجاد می شود .
✅دوره كمون از ٥ هفته تا ٦ ماه دارد .

هپاتيت B هپاتيت B

شيوع

بيش از دو بيليون نفر در جهان با هپاتيت B مواجهه داشته اند و حدود ٤٥٠-٣٥٠ ميليون نفر حاملين مزمن بيماري هستند . هر سال ٤ ميليون مورد جديد بيماري گزارش مي شود و باعث مرگ ١/٥-١ ميليون نفر در دنيا ميشود . ٧٥٪‏ اين موارد در كشورهاي آسيايي اتفاق مي افتد .٢-٨ درصد جامعه در ايران HBsAg مثبت هستند و ايران جزء مناطق intermediate است . شيوع در مناطق مختلف متفاوت است . ٤٠ درصد جامعه با اين ويروس مواجهند و ٣ درصد از اين ميان مبتلا می شوند .
علت ٨٠-٦٠ درصد سرطانهای كبد به علت HBV است .

ميزان وجود ويروس در ترشحات بدن

✅بالا : در خون ، سرم و ترشحات زخم
✅متوسط : مني و ترشحات واژن ، بزاق
✅كم يا غير قابل اندازگيري : مدفوع ، ادرار ، عرق ، اشك ، شير

راههای انتقال

شايع ترين راه تماس جنسي است .
از مادر به جنين
سرنگ آلوده به ويروس
ارتباط با خون بيماران آلوده به HBV ، خالکوبی يا حجامت و يا تتو کردن غير بهداشتي ، انجام اقدامات دندانپزشکی با وسایل غیربهداشتی و انتقال از طریق نیش برخی حشرات است.
نكته : احتمال ابتلا بعد از تماس با سرنگ آلوده برای هپاتيت B بيشتر از HCV است و HIV از همه كمتر
امروزه با تست HBsAg در بارداري ميتوان از انتقال مادر به جنين جلوگيری كرد . با تزريق واكسن بلافاصله بعد از تولد يا تزريق HBIG بلافاصله پس از تولد
مادر مبتلا به HBV ميتواند به نوزاد خود شير بدهد ولي در HIV نمی شود .
هپاتیت B
تستهای آزمايشگاهی تشخيصی

در سنجش فعاليت ويروس هپاتيت B از پارامترهای زير استفاده می شود :
✅آنتی ژن سطحي ويروس ، HBsAg
شايعترين و آسانترين تست و اولين تستي كه غير طبيعي مي شود . و قبل از شروع علائم باليني افزايش مي يابد .
حين هفته اول علايم به حداكثر ميرسد و با اتمام زردي به حالت نرمال بر مي گردد .HBsAg بيانگر عفونت فعال توسط HBV است و با بالا بودن سطح آن در خون ،فرد يك حامل در نظر گرفته ميشود .

✅آنتي بادي سطحي ويروس ، HBsAb
تقريبا ٤ هفته پس از ناپديد شدن HBsAg ظاهر مي شود و نشانه پايان فاز حاد عفونت فعال است .
وجودش در خون نشانه ايمني مقابل عفونت بعدي است .
شكل تغليظ شده آن هيپرايمونوگلوبولين تشكيل مي دهد كه بعد از تماس با نيدل آلوده به HBV بكار ميرود .

✅آنتي بادي عليه هسته ويروس هپاتيت، HBcAb( آنتي ژن HBcAg در هسته داخلي ويروس قرار دارد ) :
اين آنتي بادي تقريبا ١ ماه بعد از آلودگي با HBsAg ظاهر مي شود و طي چند سال كاهش مي يابد .
در بيماران با هپاتيت مزمن حضور دارد . در فاصله زماني بين ناپديد شدن HBsAg و ظهور HBsAb بالا ميرود كه به اين فاصله “پنجره هسته اي ” گفته ميشود . در اين زمان تنها نشانگر قابل كشف عفونت اخير هپاتيت است .

✅ آنتي ژن e هپاتيت ،HBeAg( در هسته ويروس وجود دارد ) :
براي اهداف تشخيصي بكار نمي رود بلكه يك شاخص عفونت زايي است .
حضورآن نشانه بيماري زودرس و فعال و عفونت زايي بالا در عفونت
حاد HBV است و حضور پايدار آن پيشگويي كننده عفونت مزمن است .

✅آنتي بادي e هپاتيت ،HBeAb : نشانه اين است كه يك فاز عفونت حاد HBV به پايان رسيده و يا تقريبا تمام شده و شانس عفونت زايي شديدا كاهش يافته است .

✅سطح HBV DNA
براي اندازه گيري مستقيم از بار ويروسي HBV است .
كاهش ١-٢ لگاريتم در بار ويروس در فرد آلوده نشانه درمان ويروسي است و افزايش به همين ميزان نشانه آن است كه درمان ويروسي عمل نمي كند و مقاومت ويروسي وجود دارد .

✅وجود HBcAb به تنهايي دليل قطعي بر همانندسازي فعال ويروس نمي باشد و اكثرا نشان دهنده عفونت هپاتيت B در گذشته است
✅ وجود HBcAb از نوع IgM در طي ٦ ماه اول عفونت حاد غالب است . در موارد عفونت حاد يا اخير ، شامل بيماران در Window period ، وجود دارد . HBcAb از نوع IgG بعد از ٦ ماه از عفونت حاد غالب مي شود . در موارد بهبودي در گذشته دور و نيز در عفونت مزمن يافت مي شود .
✅در ١-٥ درصد بيماران مبتلا به عفونت حاد ، سطح HBsAg كمتر از ميزان قابل اندازه گيري است كه در اين موارد از HBcAb از نوع IgM نوع حاد تشخيص داده مي شود .

در سرم بيماران هپاتيت B مزمن كه سطح HBsAg آنها پايينتر از سطح حساسيت آزمونهاي ايمونولوژيك است (ناقل با سطح پايين ) مشخصه اين نوع هپاتيتHBcAb از نوع IgG است .

✅در عفونت مزمن ، HBsAg تا ٦ ماه قابل شناسايي است و سطح HBsAb در حد غير قابل شناسايي است .
✅در ابتداي عفونت مزمن هپاتيت B هم در سرم و هم در هسته سلولهاي كبدي DNA ويروس وجود دارد كه مصادف با مرحله همانندسازي ويروس مي باشد .

✅سرمي كه از نظر HBsAg و HBeAg مثبت باشد نسبت به سرمي كه از نظر HBeAg منفي است ياHBeAb مثبت دارد ، عفونت زايي و ويريون هپاتيت بيشتري دارد .

هپاتیت B هپاتيت B
سير بيماری

✅نوع حاد :
فرم حاد ٣٥ درصد موارد
علائم : ضعف ، خستگي، بزرگي كبد و طحال و …
✅در كمتر از ١ درصد بيماران هپاتيت برق آسا رخ مي دهد كه بيمار كانديد پيوند كبد مي شود .
✅در ٦٥ درصد موارد هيچ علائمي نشان نمي دهند . asymptomatic subclinical
از اين ميان :
✔️٩٥ درصد به طور خودبخودي بدون درمان بهبود مي يابند
✔️٥ درصد دچار هپاتيت مزمن ميشوند .
سه مسير براي افرادي كه دچار هپاتيت B مزمن ميشوند محتمل است :
✅٢٠ درصد هپاتيت مزمن ثابت دارند
chronic persistent hepatitis
✅٣٠ درصد به سمت سيروز ميروند
cirrhosis
✅٥٠ درصد حالت حامل غير فعالند
inactive carrier state

هپاتيت B
در وب سایت بهزیستن شما می توانید برای اطلاع از انواع رژِیم ها به وبلاگ وبسایت هم مراجعه نمایید.