نسخه های دارویی ۴۳

نسخه های دارویی ۴۳

نسخه های دارویی ۴۳ admin

1. Tab Finasteride 5mg N=20 hs
2. Tab CaCo3 500mg N=120 q8h
3. Tab Prazosin 5mg N=120 q8h
4. Tab Allopurinol 100mg N=80 q12h
5. Pearl Calcitriol 0.25 N=40 daily
6. Tab Folic Acid 5mg N=40 daily
7. Tab Renagel 800mg N=4000 daily
8. Tab Atorvastatin 40mg N=40000 hs
9. Tab Dimethicone N=20

تشخیص احتمالی:

نارسایی شدید کلیه، بزرگی خوش خیم پروستات و فشار خون. کلسیم کربنات و رناژل (نام تجاری سولامر هیدروکلراید) برای فسفات بایندر به کار رفته است. رناژل در بیمارانی که داروی دیگری برای فسفات بایندر استفاده نمی کنند با دوز بالاتر و ۳ بار د روز تجویز می شود. یک بار در روز باید با حجیم ترین غذا مصرف شود.

سازوکار:

سولامر یک پلی مر است که در روده به فسفات غذا پیوند می دهد و باعث محدود شدن جذب و کاهش غلظت فسفات سرم بدون تغییر غلظت کلسیم، آلومینیوم و بیکربنات می گردد. افزایش سطح بی کربنات با فرآورده رناژل کمتر از رنولا است.
فیناستراید یک مهار کننده رقابتی ۵-آلفا ردوکتاز در بافت و کبد است و از تبدیل تستوسترون به دی هیدرو تستوسترون جلوگیری می کند.

واکنش های ناخواسته:

سولامر: گوارشی، سرفه، هیپرکلسیمی و افزایش فشار.
فیناستراید: ناتوانی جنسی، افت فشار، سرگیجه و ادم.

تداخل دارو با غذا:

کلسیم کربنات و سولامر به خاطر اثر درمانی باید همراه غذا مصرف شوند. سولامر جذب خوراکی ندارد اما می تواند جذب برخی ویتامین ها مانند فولیک اسید، D، E و K را کاهش دهد. از غذاهای با فسفات بالا مانند نوشابه پرهیز شود.
فیناستراید و آلوپورینول برای پیشگیری از مشکل گوارشی باید همراه غذا مصرف شوند.

احتیاط ها:

سولامر در انسداد دستگاه گوارش نباید مصرف شود.
فیناستراید در بارداری و یا احتمال باردار شدن نباید تماس پوستی هم داشته باشند.

در وب سایت بهزیستن شما می توانید برای اطلاع از انواع رژِیم ها به وبلاگ وبسایت هم مراجعه نمایید.