سوماتروپین (هورمون رشد)

سوماتروپین (هورمون رشد)

سوماتروپین (هورمون رشد) admin

نوردی تروپین(سوماتروپین)

-پن نارنجی5mg/1.5ml
-پن آبی 10mg/1.5ml
-پن سبز15mg/1.5ml
– بنفش30mg/1.5ml
سوماتروپین یک شکلی از هورمون انسانی است که برای رشد استخوان ها و عضله لازم است.این دارو برای کودکان و یا بزرگسالانی که کمبود هورمون رشد دارند استفاده می شود.
‼️این دارو فرآورده ای یخچالی است و دوز دارو به صورت 6روز در هفته یا 3روز در هفته تزریق می شود.

اندیکاسیون :

-کاهش هورمون رشد GHو کاهش پاسخ گوییGH
-افراد کوتاه قد که دارای مشکل هیپوفیز هستند(تومور هیپوفیز،تروما،کمبودهورمون رشد)،اختلالات هیپوتالاموس_هیپوفیز
-سندرم ترنر(دخترانی که یک کروموزومXآنها کم باشد
-تحلیل عضلات به عبارتی سندرمwasting
-سندرم noonan(ناهنجاری مادرزادی قلبی،کوتاهی قد،قیافه غیر طبیعی)
-سندرم روده کوتاه
⛔️موارد منع مصرف:
-افرادی که سرطان دارند.
-افراد دیابتی که مشکل بینایی دارند.
-چاقی بیش از حد
-بسته شدن اپی فیز
-افرادی که مشکلات ریوی دارند.

عوارض دارو
-مرگ ناگهانی کودکانی که در ریسک هستند :چاقی، بسته بودن راه تنفسی،آ پنه.
-افزایش فشار مغز
-اسکولیز:متقارن رشد نکردن استخوان ها
-سندرم تونل کارپال:فشار به اعصاب مچ دست که مچ دچار درد می شود. ین یک شکلی از هورمون انسانی است که برای رشد استخوان ها و عضله لازم است.این دارو برای کودکان و یا بزرگسالانی که کمبود هورمون رشد دارند استفاده می شود.
#دکتر_زینب_منصوری
نقل از دانش دارو
در وب سایت بهزیستن شما می توانید برای اطلاع از انواع رژِیم ها به وبلاگ وبسایت هم مراجعه نمایید.