درباره ما

درباره ما

بهزیستن با بیش از 5 میلیون نصب و 1 میلیون عضو در بسترهای رسانه های اجتماعی ، سریعترین رشد خانواده برنامه های سلامتی و تناسب اندام در جهان است.

درباره ما

ماموریت ما

ایجاد شادی در درون

ما درک می کنیم که ورزش کردن همیشه نسیم نیست. اغلب وقت یا انگیزه ای برای رفتن به باشگاه ورزشی یا دویدن وجود ندارد. ما درک می کنیم که ورزشگاه برای همه مناسب نیست. ما می دانیم که شما ساعت های طولانی کار می کنید و خسته هستید. ما می دانیم که شما پریود شده اید و گاهی اوقات به سادگی حال و هوایی ندارید. ما می دانیم که هر کس متفاوت است. اما ما همچنین می دانیم که شما می توانید این کار را انجام دهید. و به همین دلیل ما با بهزیستن آمدیم.

بهزیستن خانواده ای از برنامه ها است که به شما کمک می کند خود را باور کرده و به جهان ثابت کنید که هیچ چیز غیر ممکن نیست. تناسب اندام ، یوگا ، مدیتیشن ، پیاده روی ، تمرینات قدرتی - هر فعالیتی که امروز برای شما مفید باشد ، ما شما را تحت پوشش قرار می دهیم و با تأکید بر انگیزه ، هرگز نخواهید دید که دیگر یک تمرین را کنار می گذارید! برنامه های بهزیستن شادی را در شما ایجاد می کنند و به شما کمک می کنند تا بهترین نسخه خود باشید.

تیم ما

بهزیستن با بیش از 50 میلیون نصب و 6 میلیون عضو در بسترهای رسانه های اجتماعی ، سریعترین رشد خانواده برنامه های سلامتنی و تناسب اندام در جهان است.

ما درک می کنیم که ورزش کردن همیشه نسیم نیست. اغلب وقت یا انگیزه ای برای رفتن به باشگاه ورزشی یا دویدن وجود ندارد. ما درک می کنیم که ورزشگاه برای همه مناسب نیست. ما می دانیم که شما ساعت های طولانی کار می کنید و خسته هستید. ما می دانیم که شما پریود شده اید و گاهی اوقات به سادگی حال و هوایی ندارید. ما می دانیم که هر کس متفاوت است. اما ما همچنین می دانیم که شما می توانید این کار را انجام دهید. و به همین دلیل ما با بهزیستن آمدیم.

بهزیستن خانواده ای از برنامه ها است که به شما کمک می کند خود را باور کرده و به جهان ثابت کنید که هیچ چیز غیر ممکن نیست. تناسب اندام ، یوگا ، مدیتیشن ، پیاده روی ، تمرینات قدرتی - هر فعالیتی که امروز برای شما مفید باشد ، ما شما را تحت پوشش قرار می دهیم و با تأکید بر انگیزه ، هرگز نخواهید دید که دیگر یک تمرین را کنار می گذارید! برنامه های بهزیستن شادی را در شما ایجاد می کنند و به شما کمک می کنند تا بهترین نسخه خود باشید.